scandalizo

scandalizo
°scandalizo, 1, cause to stumble.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • скандализировать — возмущать, вызывать протест . Через нем. skandalisieren или франц. scandaliser от лат. scandalizō из греч. σκανδαλίζω. См. скандал …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ԳԱՅԹԱԳՂԵՄ — (եցի.) NBH 1 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c ն. ԳԱՅԹԱԳՂԵՄ կամ ԳԱՅԹԱԿՂԵՄ ԳԱՅԹԱԳՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. σκανδαλίζω Scandalizo, offendo Տալ այլում գայթել եւ գլիլ. թակարդել. կործանել յորոգայթ. գլորել ʼի մեղս. պղտորել եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՅԹԱԳՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0526 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 14c ԳԱՅԹԱԳՂԵՄ կամ ԳԱՅԹԱԿՂԵՄ ԳԱՅԹԱԳՂԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. σκανδαλίζω Scandalizo, offendo Տալ այլում գայթել եւ գլիլ. թակարդել. կործանել յորոգայթ. գլորել ʼի մեղս. պղտորել եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”